Clausen Consultancy & Education

 

Clausen Consultancy is een dynamisch adviesbureau dat in 2011 is op-gericht vanuit passie en ambitie.


Clausen Consultancy richt zich vooral op projectmatige opdrachten in het MBO onderwijs en het opstarten en begeleiden van veranderingsprocessen. Ook opdrachten in het kader van interim- en programmamanagement behoren tot de vele mogelijkheden.


Clausen Consultancy beschikt op het gebied van het hedendaagse onderwijs over een zeer ruime kennis en ervaring. Deze is van grote waarde bij het opzetten van nieuwe en het verbeteren van bestaande opleidingen op MBO niveau, waarbij vanuit Regionale Opleidings Centra samenwerking wordt aangegaan met regionale en landelijke werkgevers, Ministeries zoals o.a. Defensie en Justitie etc.