Lopende projecten


  • Mede ontwikkelen en implementeren van diverse MBO opleidingen
  • Begeleiden onderwijsteam
  • Realiseren van regionale samenwerking met meerdere ROC’s
  • Professionaliseren van interne processen en communicatie
  • Projectmanagement Veiligheidsacademie Noord West Veluwe
  • Projectmanagement Regionaal Investerings Fonds
  • Project Veilige School (samen met Rosec Securety)
  • Intermediair met het Ministerie van Defensie

      

Voor Blended Coaching Consultancy en Adviesplek

  • Verzorgen diverse voorlichtingen en presentaties